Schapen & geiten

Informatie voor geiten- en schapenhouders

Bij onze praktijk kunt u terecht voor de veterinaire ondersteuning van uw kleine herkauwers. Wij verzorgen deze diergeneeskundige zorg voor zowel de professionele schapen- en (melk-)geitenhouderij als schapen en geiten die hobbymatig of op een kinder- of zorgboerderij worden gehouden.

  • Regeling Identificatie & Registratie van dieren
  • Q-koorts

Regeling Identificatie & Registratie van dieren

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor de Regeling Identificatie & Registratie van dieren, kortweg I&R. 

U houdt één of meerdere schapen en/of geiten

Op de website van het RVO kunt u uw schapen en/of geiten registreren en is te lezen wanneer u melding moet maken van bijv. geboorte, afvoer of import.

Identificatie & Registratie

Voor het houden van schapen en/of geiten geldt een aantal verplichtingen. Deze vallen onder de Regeling Identificatie & Registratie (Regeling I&R) van dieren. Deze regeling zorgt er onder andere voor dat de overheid snel kan handelen op het moment dat er een besmettelijke dierziekte uitbreekt. De voorschriften gelden zowel voor beroepsmatige houders als voor hobbydierhouders.

Q-koorts

Algemeen

Q-koorts is een aandoening die wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. De verwekker kan bij meerdere diersoorten voorkomen, maar veroorzaakt meestal geen verschijnselen. Bij kleine herkauwers kan de Q-koorts leiden tot abortus. In de nageboorte, vruchtvliezen en vruchtwater worden grote hoeveelheden van de bacterie uitgescheiden. Q-koorts is een zoönose, dat wil zeggen dat de infectie van dier op mens kan worden overgedragen. De bacterie is met name gevaarlijk voor mensen met een verminderde weerstand en zwangere vrouwen. Lees meer over Q-koorts op de website van het RIVM.

Hobby-, zorg- en kinderboerderijen

Houders van melkgeiten, melkschapen, schapen en geiten op bedrijven met een publieksfunctie (zoals zorgboerderijen en kinderboerderijen) moeten hun dieren jaarlijks laten vaccineren tegen Q-koorts.
Houders van andere geiten en schapen kunnen hun dieren vrijwillig laten vaccineren. Het vaccin is er alleen voor geiten en schapen. Er is geen vaccin tegen Q-koorts voor andere (huis)dieren.