Rundvee

Diergeneeskundige zorg voor runderen

Ons aanbod van diensten en producten voor de melkveehouderij is uitgebreid en compleet. Naast de verterinaire zorg van zieke patienten en verloskundige zaken zijn er tal van andere zaken waarbij wij een meerwaarde voor uw bedrijf kunnen betekenen. Onze afdeling landbouwhuisdieren is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar voor spoed.

Hieronder staan een aantal activiteiten waarvoor u bij ons terecht kunt.

 • Behandeling van zieke dieren, op individueel en koppelniveau
 • Verlossingen, inclusief keizersnede en/of foetomie
 • Operatieve ingrepen (o.a. lebmaagoperaties, navelbreukoperaties)
 • PBB (let op: probeer dit zoveel mogelijk te combineren met de overige bedrijfsbezoeken / visites)
 • Kalveren en koeien onthoornen
 • Gezondheidsprogramma’s (incl. vaccinaties en bloedmonsters)
 • Bedrijfsbegeleiding op het gebied van:
  Uiergezondheid
  Vruchtbaarheid
  Productie
  Voeding
  Klauwgezondheid
  Jongvee opfok

Vleeskalveren

Een belangrijk onderdeel van onze praktijk zijn de vleeskalveren. Onze praktijk verzorgt in een groot deel van Noord-Nederland de veterinaire ondersteuning van de vleeskalversector, zowel blank als rose.

Onze doelstelling is het streven naar een zo gezond mogelijke veestapel, in samenwerking met de veehouders en vertegenwoordigers van de diverse kalverintegraties.

Een aantal aspecten die hierbij van belang zijn:

 • Stalklimaat
 • Voeding
 • Verantwoord diergeneesmiddelgebruik

Richtlijn droogzetten melkvee

In 2013 is er een nieuwe richtlijn voor het gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien gepubliceerd.