Atypische myopathie

Een gevaarlijke spieraandoening

Atypische myopathie is een ernstige (dodelijke) spieraandoening die optreedt bij dieren met weidegang. De biochemische oorzaak van atypische myopathie is door de Universiteit Utrecht vastgesteld, namelijk een verstoring van de vetverbranding, in de humane geneeskunde bekend als MADD (Multiple AcylCoA Dehydrogenase Deficiency). De klinische verschijnselen zijn stijve spieren, met als gevolg een afwijkende gang en de paarden liggen veel. De urine kan donkerbruin van kleur worden door de afbraakproducten van de spieren.

De ziekte is niet besmettelijk, maar vaak zijn er wel meerdere dieren in een koppel aangetast. Sinds kort is er een mogelijke oorzaak gevonden voor deze ziekte, namelijk de opname van bepaalde schimmels. Deze schimmels komen voor op en rond esdoornbomen. Het is dus erg belangrijk om de opname van (mogelijk met schimmels besmette) esdoornbladeren en takjes te voorkomen om deze dodelijke spierziekte voorkomen. Ook de jonge enten zijn erg aantrekkelijk voor paarden om te eten en zijn ook levensgevaarlijk. Concluderend is het niet verstandig om paarden te weiden in de buurt van esdoorns!

Terug naar Paarden