Belangrijke regelgeving

Identificatie en Registratie van uw paard

We willen u graag wijzen op een aantal wetten die voor u van belang zijn als eigenaar/houder van een paard en/of pony. Er zijn met betrekking tot de zogenaamde I & R (identificatie & registratie) regelgeving een aantal verplichtingen. Alle informatie is ook terug te vinden op de websites van de KNHS en het RVO.

  • I&R wetgeving
  • Inlegvel medische behandeling paardenpaspoort
  • Nationaal paardenpaspoort (KNHS)

I&R wetgeving

Registratie paarden

Sinds enkele jaren is dienen alle paarden en paardachtigen te zijn geregistreerd via een chipnummer. Per 21 april 2021 is de regelgeving met betrekking tot de registratie van paarden veranderd. Houders van paarden zijn verplicht te registreren welke paarden er op hun bedrijf aanwezig zijn. Hiervoor is een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN) noodzakelijk. Deze kan worden aangevraagd bij de RVO.

De registratie van paarden op een UBN zegt niks over de eigenaar van het paard. Pensionhouders zijn verantwoordelijk voor het registreren van de paarden op zijn of haar bedrijf. Registratie van de paarden gaat via het chipnummer. Het is al enkele jaren verplicht paarden te chippen en laten registreren. Dit dient te gebeuren in het eerste half jaar na geboorte en kan worden gedaan door de dierenarts, maar vaak gebeurt dit ook via een stamboekorganisatie.

Inlegvel medische behandeling paardenpaspoort

Wettelijke verplichting

Per 1 juli 2009 is de nieuwe Europese Verordening voor Identificatie & Registratie van kracht geworden. Met ingang van deze datum is de houder van het paard er verantwoordelijk voor dat aan de Europese I&R-wetgeving wordt voldaan. Vanaf dit moment geldt ook de wettelijke verplichting dat alle paardenpaspoorten voorzien zijn van pagina’s voor ‘Medische behandeling’. De Europese wetgeving bepaalt dat per 1 januari 2010 alle paspoorten hieraan moeten te voldoen, anders is men in overtreding. Dit geldt in alle Europese landen, zowel voor nieuwe als voor oude paspoorten van vóór 2004. Op de pagina’s ‘Medische behandeling’ moet worden aangegeven of het desbetreffende paard wel of niet bestemd is om te worden geslacht voor menselijke consumptie. Is hier niets ingevuld, dan is het paard automatisch bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie. De dierenarts moet bij het behandelen van zo’n voor de slacht bestemd paard met bepaalde medicijnen, deze in het paspoort vermelden. Het betreft de zogenaamde essentiële diergeneesmiddelen voor paarden. De dierenarts weet om welke stoffen het gaat. Uiteraard beslist de paardenhouder uiteindelijk of het paard daadwerkelijk voor de slacht wordt aangeboden.

Toezicht en handhaving

Een paspoort zonder pagina’s ‘Medische behandeling’ (Hoofdstuk 9 of inlegvel) is een onvolledig en daarmee in beginsel een ongeldig paspoort. Een houder van een paard zonder een geldig paspoort is strafbaar en kan dus strafrechtelijk vervolgd worden. In eerste instantie werd door KNHS-officials op dit punt toegezien. Handhaving op de aanwezigheid van de pagina’s ‘Medische behandeling’ zal echter in Nederland met ingang van 1 januari 2010 plaatsvinden door controle van de Algemene Inspectie Dienst (AID) en/of de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Omdat de pagina’s ‘Medische behandeling’ bij de KNHS als sportorganisatie geen reglementair vereiste zijn voor de wedstrijdsport, zijn het niet de officials van de KNHS die op de aanwezigheid van deze pagina’s zullen handhaven. De KNHS ziet wel het nut en de noodzaak van de aanwezigheid ervan in en adviseert daarom iedere paardensporter om het paardenpaspoort wat deze wettelijke verplichting betreft op orde te hebben.

Kortom, indien hoofdstuk 9 of het inlegvel ‘Medische behandeling’ ontbreekt, kan dit voor I&R-controleurs en overige officials van de KNHS geen grond zijn voor diskwalificatie of uitsluiting van desbetreffende deelnemer. Deelnemers die dit niet op orde hebben mogen dus wél starten. Net als vanaf 1 juli 2009 wordt er wel op de aanwezigheid van de pagina’s ‘Medische behandeling’ gecontroleerd en worden deelnemers zo nodig er op gewezen dat zij op grond van Europese wetgeving in overtreding zijn.

De reguliere controle en handhaving op sportgerelateerde wedstrijddocumenten tijdens KNHS-wedstrijden (artikel 47 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS), zoals startkaart en paardenpaspoort (w.o. identificatie- en vaccinatiegegevens), blijft met ingang van 1 januari 2010 voor deelnemers aan wedstrijden onverminderd van toepassing.

Voor vragen over (de controle van) een (K)NHS-paspoort kan telefonisch contact opgenomen worden met de servicedesk van de KNHS: 0577 ‑ 408 300.

Nationaal paardenpaspoort (KNHS)

Chippen van een paard/pony en het aanvragen van een KNHS-paspoort

U kunt uw paard laten chippen door een erkende (paarden)dierenarts. Het is van belang dat de dierenarts, voordat de chip wordt ingebracht, eerst goed controleert of er niet al een chip in het paard zit. Wanneer dit het geval is, is de kans groot dat er al een paspoort is afgegeven voor het paard. Op de website van het RVO kunt u het chipnummer gemakkelijk invoeren en zien of er al een paspoort is uitgegeven en door welke organisatie. U kunt dan contact opnemen met deze organisatie.

Wanneer het paard nog niet van een chip is voorzien, kan uw dierenarts het paard chippen. De dierenarts beschikt over het zogeheten Aanvraagformulier paspoort paardachtigen. Dit formulier moet volledig ingevuld en met de transpondergegevens worden opgestuurd naar de KNHS, die dan het paspoort kan afgeven.

Gegevens in het paspoort

In het paspoort wordt aangegeven om welk dier het gaat. In het paspoort komt namelijk het levensnummer en het chipnummer van het paard te staan. In een paspoort moet worden aangegeven of het paard wel of niet bestemd is voor humane consumptie. Hiermee wordt vooruitgelopen op aanpassing van de Europese regelgeving op het gebied van diergeneesmiddelengebruik. Als deze regelgeving is aangepast, is er voor een paard dat niet bestemd is voor humane consumptie een breder scala aan diergeneesmiddelen beschikbaar als het ziek is.

Belangrijk om te weten

  • Een veulen moet binnen negen maanden na de geboorte zijn voorzien van een paspoort. De eigenaar is hiervoor verantwoordelijk, aldus de wettelijke regelgeving. Binnen vier tot zes maanden na de geboorte van het veulen moet u het laten chippen en een paspoort aanvragen. U krijgt het paspoort dan binnen negen maanden na de geboorte. Direct na het chippen moet u een aanvraagformulier invullen en opsturen naar een ppi. De paardenchipper mag het formulier ook meenemen.
  • Voor veulens die tot een stamboek behoren moet het paspoort bij het betreffende stamboek worden aangevraagd. De meeste stamboeken hebben Paspoortconsulenten in dienst die uw veulen (paard) kunnen chippen. Neem voor meer informatie contact op met het stamboek waartoe uw paard behoort.

Spoedbehandeling of bezoek aan Ermelo

Voor een spoedbehandeling of wanneer u bij de KNHS langskomt om een (duplicaat)paspoort aan te vragen wordt een spoedtarief berekend. Wanneer het slechts om een wijziging of verlenging gaat wordt dit tarief niet in rekening gebracht. Zorgt u er dan a.u.b. voor dat – wanneer u in Ermelo langskomt voor een paspoort – het volledig ingevulde formulier dat u van de dierenarts hebt gekregen meeneemt met de transpondergegevens. Anders mag geen paspoort worden afgegeven.

Terug naar Paarden