Nieuwe regelgeving bij honden

Vanaf 1 november verandert de wetgeving over chippen en registreren van honden. Een hond, jong of oud, kan vanaf 1 november alleen verkocht of overgedragen worden als deze is gechipt, geregistreerd is bij RVO via een van de aangewezen portalen en voorzien is van een paspoort. Hiermee kan de malafide hondenhandel beter worden tegengegaan.

In het nieuwe identificatie en registratie systeem(I en R) hond worden fokkers, importeurs, dierenartsen en chippers geregistreerd. Zo wordt duidelijk waar de hond vandaan komt en van wie de hond de chip en het paspoort kreeg. De bestaande registratieplicht voor bedrijfsmatige houders van huisdieren blijft bestaan.

 

Wat er gaat veranderen is het volgende:  

Als u een eenmalig of vaker een nestje krijgt of een hond uit het buitenland haalt moet u een Uniek Bedrijfsnummer aanvragen (UBN). Deze aanvraag is verkrijgbaar via de site van de RVO. Het UBN is nodig als u de pups wilt laten chippen(verplicht) en een EU-paspoort(verplicht) wilt aanvragen. De dierenarts registreert de gegevens van de hond en de aanvraag van een EU-dierenpaspoort wordt verplicht voor alle honden.